Biuletyn Informacji Publicznej
dpsolimpijska.bielsko.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że od dnia 25 maja 2018 r.:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Olimpijskiej 11, 43-346 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora Domu.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające dane osobowe na zasadach i w celu określonym w umowach powierzenia zawartych przez Administratora. Listę podmiotów współpracujących z Administratorem, mających dostęp do danych osobowych, można uzyskać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację/załatwienie sprawy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny - Mieszkaniec - plik pdf

Obowiązek informacyjny - Mieszkaniec i opiekun prawny - plik pdf