Statut
dpsolimpijska.bielsko.pl
Załącznik do Uchwały Nr LVIII/1336/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 roku.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA PRZEWLEKLE CHORYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1

Nazwa jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała brzmi:
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych zwany dalej „Domem".

§ 2

Siedzibą Domu jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Celem Domu jest świadczenie najwyższej jakości usług jego mieszkańcom uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności jak również zapewnienie wolności, intymności, godności oraz poczucia bezpieczeństwa.

§ 4

  1. Przedmiotem działalności podstawowej Domu jest:
    - zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania,
    - zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających odbywa się na poziomie obowiązujących standardów oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców.
  2. Szczegółowo przedmiot działalności Domu określi Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.