Nasz Dom
dpsolimpijska.bielsko.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych usytuowany jest w dzielnicy Bielsko-Biała Komorowice przy ul. Olimpijskiej 11, bezpośrednio przy przystanku komunikacji miejskiej.
W zabytkowym dwupiętrowym budynku zbudowanym w latach 1931-1934 w przeszłości mieściły się szpital oraz sanatorium. W 1987 r. obiekt został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej.

Właścicielkami oraz mieszkankami są siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
Budynek mieści się na ogrodzonej działce o powierzchni 3.300 m2, zagospodarowanej jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy, z dużą ilością drzew owocowych, krzewów, z trawnikami i klombami kwiatowymi.
W 2004 r. w wyniku zakończenia rozbudowy i modernizacj obiekt zupełnie zmienił swoje oblicze.

Obecnie Dom dysponuje 48 miejscami w 24  pokojach 1, 2 i 3 osobowych wyposażonych odpowiednio do stanu zdrowia pensjonariuszy. W pokojach zainstalowana jest instalacja przywoławcza. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji mieszkańców jest obszerna jadalnia, piękna świetlica, nowoczesne  pomieszczenia do terapii zajęciowej, rehabilitacji i masażu.
Dom posiada własną kuchnię oraz pralnię.

Święta Elżbieta (1207-1231) pochodziła z królewskiego rodu węgierskiego. Była córką króla Węgier  Andrzeja II i Gertrudy von Andechs–Meran, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Urodziła się w 1207 r. jako trzecie z kolei dziecko królewskiej pary.
Elżbieta, od dzieciństwa przejawiała oznaki intensywnej religijności i niezwykłego hojności wobec ubogich. Otrzymała staranne wykształcenie, które pogłębiło w niej umiłowanie Boga i uwrażliwiło jej serce na potrzeby bliźnich. Całe życie oddawała się dziełom miłosierdzia. Szczególnie wielką akcję charytatywną rozwinęła w czasie głodu, który nawiedził Turyngię w latach 1225-1226.
Życie św. Elżbiety było pełną realizacją ewangelicznej miłości Boga i człowieka. Ukochawszy ideały św. Franciszka z Asyżu, zachowała je w swoim sercu i niezachwianie praktykowała w całym życiu.
Ta wielka postać katolickiego średniowiecza przez wieki przyświecała jako wzór poświęcenia i miłosierdzia tym, którzy z miłości ku Bogu pragnęli służyć bliźnim pełniąc dzieła miłości.
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała
DPS Olimpijska Bielsko-Biała